Monitoring kvality vzduchu v Bratislave

Senzory sú rozmiestnené v rôznych lokalitách v meste a poskytujú každých 5 minút meranie prachových častíc PM 2,5 a PM 10, teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu.

Ročný priemer PM 2,5
Nesmie prekročiť limit 10 μg/m3

10,52

Ročný priemer PM 10
Nesmie prekročiť limit 20 μg/m3

19,82

24 hodinový priemer PM 2,5
Nesmie prekročiť limit 25 μg/m3

4,16

24 hodinový priemer PM 10
Nesmie prekročiť limit 50 μg/m3

7,25

Podľa štandardov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nesmie:

Kvalita vzduchu podľa lokalít

Alešova 5 7235483

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 9,21 μg/m3
 • PM 2,5: 5,11 μg/m3

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 8,82 μg/m3
 • PM 2,5: 4,84 μg/m3

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 13,19 μg/m3
 • PM 2,5: 6,40 μg/m3

Ivanka pri Dunaji 426405

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 7,89 μg/m3
 • PM 2,5: 4,88 μg/m3

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 8,28 μg/m3
 • PM 2,5: 4,73 μg/m3

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 16,46 μg/m3
 • PM 2,5: 8,64 μg/m3

Jána Smreka 18 (Devínska Nová Ves) 287727

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 10,03 μg/m3
 • PM 2,5: 6,83 μg/m3
 • Teplota: 5,06 °C
 • Vlhkosť: 27,79%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 7,68 μg/m3
 • PM 2,5: 4,66 μg/m3
 • Teplota: 8,80 °C
 • Vlhkosť: 29,98%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 12,43 μg/m3
 • PM 2,5: 7,85 μg/m3
 • Teplota: 7,29 °C
 • Vlhkosť: 21,05%

Karadžičova/Záhradnícka (2) 16421227

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 8,74 μg/m3
 • PM 2,5: 4,90 μg/m3
 • Teplota: 10,11 °C
 • Vlhkosť: 45,05%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 10,27 μg/m3
 • PM 2,5: 5,46 μg/m3
 • Teplota: 14,28 °C
 • Vlhkosť: 42,20%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 16,04 μg/m3
 • PM 2,5: 8,87 μg/m3
 • Teplota: 14,60 °C
 • Vlhkosť: 39,60%

Krakovská 1 7961188

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 6,91 μg/m3
 • PM 2,5: 5,32 μg/m3
 • Teplota: 6,99 °C
 • Vlhkosť: 64,64%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 7,24 μg/m3
 • PM 2,5: 5,52 μg/m3
 • Teplota: 7,20 °C
 • Vlhkosť: 70,66%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 14,25 μg/m3
 • PM 2,5: 9,47 μg/m3
 • Teplota: 11,26 °C
 • Vlhkosť: 54,25%

Páričkova 13 (Nivy) 7236237

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 7,02 μg/m3
 • PM 2,5: 3,21 μg/m3
 • Teplota: 9,90 °C
 • Vlhkosť: 55,06%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 6,39 μg/m3
 • PM 2,5: 2,87 μg/m3
 • Teplota: 12,97 °C
 • Vlhkosť: 55,69%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 11,17 μg/m3
 • PM 2,5: 4,89 μg/m3
 • Teplota: 12,67 °C
 • Vlhkosť: 52,79%

Partizánska 2 2685825

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 11,59 μg/m3
 • PM 2,5: 6,58 μg/m3
 • Teplota: 7,98 °C
 • Vlhkosť: 53,40%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 10,25 μg/m3
 • PM 2,5: 5,53 μg/m3
 • Teplota: 13,38 °C
 • Vlhkosť: 48,62%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 15,32 μg/m3
 • PM 2,5: 8,45 μg/m3
 • Teplota: 13,24 °C
 • Vlhkosť: 44,36%

Podjavorinská 7 7233063

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 11,07 μg/m3
 • PM 2,5: 7,10 μg/m3
 • Teplota: 8,19 °C
 • Vlhkosť: 64,97%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 10,97 μg/m3
 • PM 2,5: 6,23 μg/m3
 • Teplota: 10,87 °C
 • Vlhkosť: 63,90%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 16,78 μg/m3
 • PM 2,5: 8,89 μg/m3
 • Teplota: 10,67 °C
 • Vlhkosť: 58,92%

Riazanská 2 (2) 16059634

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 8,34 μg/m3
 • PM 2,5: 5,19 μg/m3
 • Teplota: 7,17 °C
 • Vlhkosť: 63,20%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 8,51 μg/m3
 • PM 2,5: 5,38 μg/m3
 • Teplota: 11,36 °C
 • Vlhkosť: 56,15%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 12,79 μg/m3
 • PM 2,5: 7,99 μg/m3
 • Teplota: 12,19 °C
 • Vlhkosť: 49,48%

Ružová dolina 1844542

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 6,98 μg/m3
 • PM 2,5: 5,50 μg/m3
 • Teplota: 9,18 °C
 • Vlhkosť: 58,23%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 7,04 μg/m3
 • PM 2,5: 5,00 μg/m3
 • Teplota: 11,93 °C
 • Vlhkosť: 58,23%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 12,42 μg/m3
 • PM 2,5: 8,46 μg/m3
 • Teplota: 11,64 °C
 • Vlhkosť: 54,36%

Vajnorská 20 7963083

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 6,78 μg/m3
 • PM 2,5: 4,71 μg/m3
 • Teplota: 8,16 °C
 • Vlhkosť: 52,09%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 7,43 μg/m3
 • PM 2,5: 4,59 μg/m3
 • Teplota: 11,55 °C
 • Vlhkosť: 50,53%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 12,06 μg/m3
 • PM 2,5: 7,91 μg/m3
 • Teplota: 11,09 °C
 • Vlhkosť: 48,04%