Monitoring kvality vzduchu v Bratislave

Senzory sú rozmiestnené v rôznych lokalitách v meste a poskytujú každých 5 minút meranie prachových častíc PM 2,5 a PM 10, teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu.

24 hodinový priemer PM 2,5
Nesmie prekročiť limit 25 μg/m3

4,34

24 hodinový priemer PM 10
Nesmie prekročiť limit 50 μg/m3

7,30

Ročný priemer PM 2,5
Nesmie prekročiť limit 10 μg/m3

8,35

Ročný priemer PM 10
Nesmie prekročiť limit 20 μg/m3

16,03

Podľa štandardov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nesmie:

Kvalita vzduchu podľa lokalít

Karadžičova/Záhradnícka (2) 16421227

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 5,25 μg/m3
 • PM 2,5: 3,60 μg/m3
 • Teplota: 28,17 °C
 • Vlhkosť: 49,60%
 • Tlak: 996,40 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 6,71 μg/m3
 • PM 2,5: 3,79 μg/m3
 • Teplota: 28,28 °C
 • Vlhkosť: 45,30%
 • Tlak: 993,29 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 5,86 μg/m3
 • PM 2,5: 3,22 μg/m3
 • Teplota: 28,58 °C
 • Vlhkosť: 43,68%
 • Tlak: 995,72 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 6,49 μg/m3
 • PM 2,5: 3,49 μg/m3
 • Teplota: 27,29 °C
 • Vlhkosť: 46,83%
 • Tlak: 994,65 pa

Krakovská 1 7961188

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 5,90 μg/m3
 • PM 2,5: 4,68 μg/m3
 • Teplota: 24,90 °C
 • Vlhkosť: 77,00%

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 5,99 μg/m3
 • PM 2,5: 3,86 μg/m3
 • Teplota: 28,41 °C
 • Vlhkosť: 59,66%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 5,12 μg/m3
 • PM 2,5: 3,02 μg/m3
 • Teplota: 28,14 °C
 • Vlhkosť: 63,37%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 6,01 μg/m3
 • PM 2,5: 3,69 μg/m3
 • Teplota: 26,64 °C
 • Vlhkosť: 71,03%

Páričkova 13 (Nivy) 7236237

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 6,18 μg/m3
 • PM 2,5: 5,57 μg/m3
 • Teplota: 26,63 °C
 • Tlak: 998,25 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 7,67 μg/m3
 • PM 2,5: 5,39 μg/m3
 • Teplota: 28,65 °C
 • Tlak: 995,06 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 6,27 μg/m3
 • PM 2,5: 4,38 μg/m3
 • Teplota: 29,20 °C
 • Tlak: 997,47 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 7,34 μg/m3
 • PM 2,5: 4,94 μg/m3
 • Teplota: 27,62 °C
 • Tlak: 996,45 pa

Partizánska 2 2685825

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 6,07 μg/m3
 • PM 2,5: 4,32 μg/m3
 • Teplota: 30,77 °C
 • Tlak: 994,29 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 7,25 μg/m3
 • PM 2,5: 3,33 μg/m3
 • Teplota: 34,92 °C
 • Tlak: 990,87 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 5,72 μg/m3
 • PM 2,5: 2,63 μg/m3
 • Teplota: 34,98 °C
 • Tlak: 993,26 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 6,47 μg/m3
 • PM 2,5: 3,04 μg/m3
 • Teplota: 33,62 °C
 • Tlak: 992,44 pa

Ružová dolina 1844542

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 7,30 μg/m3
 • PM 2,5: 3,50 μg/m3
 • Teplota: 26,83 °C
 • Vlhkosť: 65,20%
 • Tlak: 997,07 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 7,05 μg/m3
 • PM 2,5: 2,93 μg/m3
 • Teplota: 27,60 °C
 • Vlhkosť: 59,23%
 • Tlak: 990,58 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 4,38 μg/m3
 • PM 2,5: 2,26 μg/m3
 • Teplota: 28,00 °C
 • Vlhkosť: 55,62%
 • Tlak: 995,57 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 4,92 μg/m3
 • PM 2,5: 2,90 μg/m3
 • Teplota: 26,73 °C
 • Vlhkosť: 63,20%
 • Tlak: 994,49 pa

Šancová 56 (pri YMCA) 7961882

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 9,35 μg/m3
 • PM 2,5: 7,07 μg/m3
 • Teplota: 25,63 °C
 • Vlhkosť: 55,99%
 • Tlak: 994,45 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 9,38 μg/m3
 • PM 2,5: 5,82 μg/m3
 • Teplota: 27,72 °C
 • Vlhkosť: 47,07%
 • Tlak: 991,12 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 7,82 μg/m3
 • PM 2,5: 4,77 μg/m3
 • Teplota: 27,87 °C
 • Vlhkosť: 45,96%
 • Tlak: 993,30 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 9,51 μg/m3
 • PM 2,5: 5,72 μg/m3
 • Teplota: 26,85 °C
 • Vlhkosť: 51,01%
 • Tlak: 992,29 pa