Monitoring kvality vzduchu v Bratislave

Senzory sú rozmiestnené v rôznych lokalitách v meste a poskytujú každých 5 minút meranie prachových častíc PM 2,5 a PM 10, teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu.

Ročný priemer PM 2,5
Nesmie prekročiť limit 10 μg/m3

8,98

Ročný priemer PM 10
Nesmie prekročiť limit 20 μg/m3

16,66

24 hodinový priemer PM 2,5
Nesmie prekročiť limit 25 μg/m3

23,49

24 hodinový priemer PM 10
Nesmie prekročiť limit 50 μg/m3

38,84

Podľa štandardov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nesmie:

Kvalita vzduchu podľa lokalít

Krakovská 1 7961188

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 33,38 μg/m3
 • PM 2,5: 25,65 μg/m3
 • Teplota: 10,30 °C
 • Vlhkosť: 99,90%

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 44,50 μg/m3
 • PM 2,5: 31,29 μg/m3
 • Teplota: 9,31 °C
 • Vlhkosť: 99,89%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 26,44 μg/m3
 • PM 2,5: 18,44 μg/m3
 • Teplota: 11,04 °C
 • Vlhkosť: 86,21%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 16,08 μg/m3
 • PM 2,5: 11,26 μg/m3
 • Teplota: 10,17 °C
 • Vlhkosť: 86,66%

Páričkova 13 (Nivy) 7236237

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 35,80 μg/m3
 • PM 2,5: 23,05 μg/m3
 • Teplota: 11,58 °C
 • Tlak: 992,68 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 42,39 μg/m3
 • PM 2,5: 27,69 μg/m3
 • Teplota: 10,73 °C
 • Tlak: 993,86 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 24,97 μg/m3
 • PM 2,5: 15,94 μg/m3
 • Teplota: 11,48 °C
 • Tlak: 994,69 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 16,07 μg/m3
 • PM 2,5: 9,94 μg/m3
 • Teplota: 11,04 °C
 • Tlak: 997,37 pa

Ružová dolina 1844542

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 35,10 μg/m3
 • PM 2,5: 20,70 μg/m3
 • Teplota: 12,34 °C
 • Vlhkosť: 85,80%
 • Tlak: 991,46 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 30,32 μg/m3
 • PM 2,5: 20,15 μg/m3
 • Teplota: 12,25 °C
 • Vlhkosť: 84,16%
 • Tlak: 992,27 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 18,30 μg/m3
 • PM 2,5: 12,28 μg/m3
 • Teplota: 12,94 °C
 • Vlhkosť: 78,03%
 • Tlak: 993,36 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 11,42 μg/m3
 • PM 2,5: 7,34 μg/m3
 • Teplota: 12,42 °C
 • Vlhkosť: 76,09%
 • Tlak: 996,01 pa

Šancová 56 (pri YMCA) 7961882

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 52,70 μg/m3
 • PM 2,5: 27,75 μg/m3
 • Teplota: 11,70 °C
 • Vlhkosť: 61,54%
 • Tlak: 988,42 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 55,50 μg/m3
 • PM 2,5: 30,47 μg/m3
 • Teplota: 10,39 °C
 • Vlhkosť: 66,68%
 • Tlak: 989,66 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 35,83 μg/m3
 • PM 2,5: 19,59 μg/m3
 • Teplota: 10,79 °C
 • Vlhkosť: 62,22%
 • Tlak: 990,65 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 22,69 μg/m3
 • PM 2,5: 12,10 μg/m3
 • Teplota: 10,16 °C
 • Vlhkosť: 60,61%
 • Tlak: 993,34 pa