Monitoring kvality vzduchu v Bratislave

Senzory sú rozmiestnené v rôznych lokalitách v meste a poskytujú každých 5 minút meranie prachových častíc PM 2,5 a PM 10, teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu.

Ročný priemer PM 2,5
Nesmie prekročiť limit 10 μg/m3

9,09

Ročný priemer PM 10
Nesmie prekročiť limit 20 μg/m3

17,16

24 hodinový priemer PM 2,5
Nesmie prekročiť limit 25 μg/m3

4,01

24 hodinový priemer PM 10
Nesmie prekročiť limit 50 μg/m3

5,81

Podľa štandardov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nesmie:

Kvalita vzduchu podľa lokalít

Krakovská 1 7961188

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 6,68 μg/m3
 • PM 2,5: 6,07 μg/m3
 • Teplota: 4,60 °C
 • Vlhkosť: 93,60%

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 4,34 μg/m3
 • PM 2,5: 3,74 μg/m3
 • Teplota: 9,76 °C
 • Vlhkosť: 70,85%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 3,56 μg/m3
 • PM 2,5: 2,62 μg/m3
 • Teplota: 11,79 °C
 • Vlhkosť: 75,42%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 10,13 μg/m3
 • PM 2,5: 4,08 μg/m3
 • Teplota: 14,93 °C
 • Vlhkosť: 66,17%

Páričkova 13 (Nivy) 7236237

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 13,07 μg/m3
 • PM 2,5: 9,25 μg/m3
 • Teplota: 6,29 °C
 • Tlak: 999,78 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 6,58 μg/m3
 • PM 2,5: 4,52 μg/m3
 • Teplota: 8,48 °C
 • Tlak: 998,72 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 4,81 μg/m3
 • PM 2,5: 2,94 μg/m3
 • Teplota: 12,26 °C
 • Tlak: 992,85 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 10,44 μg/m3
 • PM 2,5: 4,42 μg/m3
 • Teplota: 15,95 °C
 • Tlak: 995,20 pa

Partizánska 2 2685825

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 7,55 μg/m3
 • PM 2,5: 4,95 μg/m3
 • Teplota: 10,86 °C
 • Tlak: 996,60 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 5,93 μg/m3
 • PM 2,5: 3,50 μg/m3
 • Teplota: 16,13 °C
 • Tlak: 995,47 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 4,86 μg/m3
 • PM 2,5: 2,53 μg/m3
 • Teplota: 17,56 °C
 • Tlak: 989,52 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 10,14 μg/m3
 • PM 2,5: 3,36 μg/m3
 • Teplota: 22,50 °C
 • Tlak: 991,61 pa

Ružová dolina 1844542

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 7,25 μg/m3
 • PM 2,5: 4,72 μg/m3
 • Teplota: 8,19 °C
 • Vlhkosť: 67,60%
 • Tlak: 998,84 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 3,28 μg/m3
 • PM 2,5: 2,13 μg/m3
 • Teplota: 10,31 °C
 • Vlhkosť: 64,55%
 • Tlak: 997,76 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 2,54 μg/m3
 • PM 2,5: 1,43 μg/m3
 • Teplota: 13,30 °C
 • Vlhkosť: 68,41%
 • Tlak: 991,38 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 7,62 μg/m3
 • PM 2,5: 2,89 μg/m3
 • Teplota: 17,17 °C
 • Vlhkosť: 60,31%
 • Tlak: 994,03 pa

Šancová 56 (pri YMCA) 7961882

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 10,90 μg/m3
 • PM 2,5: 8,45 μg/m3
 • Teplota: 5,83 °C
 • Vlhkosť: 61,05%
 • Tlak: 996,41 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 8,78 μg/m3
 • PM 2,5: 6,11 μg/m3
 • Teplota: 8,26 °C
 • Vlhkosť: 54,48%
 • Tlak: 995,11 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 7,78 μg/m3
 • PM 2,5: 4,83 μg/m3
 • Teplota: 11,43 °C
 • Vlhkosť: 59,05%
 • Tlak: 989,14 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 13,44 μg/m3
 • PM 2,5: 5,44 μg/m3
 • Teplota: 14,76 °C
 • Vlhkosť: 53,79%
 • Tlak: 991,24 pa