Monitoring kvality vzduchu v Bratislave

Senzory sú rozmiestnené v rôznych lokalitách v meste a poskytujú každých 5 minút meranie prachových častíc PM 2,5 a PM 10, teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu.

Ročný priemer PM 2,5
Nesmie prekročiť limit 10 μg/m3

9,85

Ročný priemer PM 10
Nesmie prekročiť limit 20 μg/m3

18,51

24 hodinový priemer PM 2,5
Nesmie prekročiť limit 25 μg/m3

21,93

24 hodinový priemer PM 10
Nesmie prekročiť limit 50 μg/m3

49,36

Podľa štandardov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nesmie:

Kvalita vzduchu podľa lokalít

Alešova 5 7235483

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 39,77 μg/m3
 • PM 2,5: 14,67 μg/m3

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 30,12 μg/m3
 • PM 2,5: 12,64 μg/m3

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 16,22 μg/m3
 • PM 2,5: 7,15 μg/m3

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 22,35 μg/m3
 • PM 2,5: 10,59 μg/m3

Ivanka pri Dunaji 426405

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 32,08 μg/m3
 • PM 2,5: 13,38 μg/m3

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 32,33 μg/m3
 • PM 2,5: 13,55 μg/m3

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 15,92 μg/m3
 • PM 2,5: 6,87 μg/m3

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 19,53 μg/m3
 • PM 2,5: 9,04 μg/m3

Karadžičova/Záhradnícka (2) 16421227

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 33,97 μg/m3
 • PM 2,5: 14,73 μg/m3
 • Teplota: 0,57 °C
 • Vlhkosť: 42,80%
 • Tlak: 1 021,94 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 41,24 μg/m3
 • PM 2,5: 18,42 μg/m3
 • Teplota: 1,38 °C
 • Vlhkosť: 41,41%
 • Tlak: 1 021,48 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 16,15 μg/m3
 • PM 2,5: 7,11 μg/m3
 • Teplota: 3,89 °C
 • Vlhkosť: 51,48%
 • Tlak: 1 010,45 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 20,19 μg/m3
 • PM 2,5: 9,83 μg/m3
 • Teplota: 5,86 °C
 • Vlhkosť: 54,04%
 • Tlak: 999,29 pa

Krakovská 1 7961188

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 34,15 μg/m3
 • PM 2,5: 15,88 μg/m3
 • Teplota: -4,80 °C
 • Vlhkosť: 65,80%

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 35,05 μg/m3
 • PM 2,5: 15,64 μg/m3
 • Teplota: -4,38 °C
 • Vlhkosť: 64,11%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 11,43 μg/m3
 • PM 2,5: 5,64 μg/m3
 • Teplota: 1,75 °C
 • Vlhkosť: 77,20%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 14,61 μg/m3
 • PM 2,5: 7,87 μg/m3
 • Teplota: 3,50 °C
 • Vlhkosť: 91,25%

Páričkova 13 (Nivy) 7236237

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 38,78 μg/m3
 • PM 2,5: 18,80 μg/m3
 • Teplota: -2,36 °C
 • Tlak: 1 023,91 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 33,92 μg/m3
 • PM 2,5: 16,63 μg/m3
 • Teplota: -1,79 °C
 • Tlak: 1 023,39 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 15,82 μg/m3
 • PM 2,5: 7,57 μg/m3
 • Teplota: 2,20 °C
 • Tlak: 1 012,40 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 21,34 μg/m3
 • PM 2,5: 11,49 μg/m3
 • Teplota: 4,57 °C
 • Tlak: 1 001,36 pa

Partizánska 2 2685825

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 42,78 μg/m3
 • PM 2,5: 17,95 μg/m3
 • Teplota: -1,13 °C
 • Vlhkosť: 75,00%
 • Tlak: 1 021,34 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 48,50 μg/m3
 • PM 2,5: 20,05 μg/m3
 • Teplota: -0,64 °C
 • Vlhkosť: 73,60%
 • Tlak: 1 020,87 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 18,46 μg/m3
 • PM 2,5: 7,94 μg/m3
 • Teplota: 4,78 °C
 • Vlhkosť: 68,13%
 • Tlak: 1 009,67 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 26,17 μg/m3
 • PM 2,5: 11,82 μg/m3
 • Teplota: 7,21 °C
 • Vlhkosť: 78,24%
 • Tlak: 998,68 pa

Ružová dolina 1844542

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 26,00 μg/m3
 • PM 2,5: 12,98 μg/m3
 • Teplota: -0,54 °C
 • Vlhkosť: 73,00%
 • Tlak: 1 022,83 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 23,43 μg/m3
 • PM 2,5: 11,75 μg/m3
 • Teplota: 0,02 °C
 • Vlhkosť: 71,88%
 • Tlak: 1 022,44 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 22,27 μg/m3
 • PM 2,5: 11,35 μg/m3
 • Teplota: 5,22 °C
 • Vlhkosť: 75,19%
 • Tlak: 1 010,47 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 17,39 μg/m3
 • PM 2,5: 9,70 μg/m3
 • Teplota: 6,34 °C
 • Vlhkosť: 86,58%
 • Tlak: 998,74 pa

Šancová 56 (pri YMCA) 7961882

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 86,80 μg/m3
 • PM 2,5: 34,83 μg/m3
 • Teplota: -5,99 °C
 • Vlhkosť: 67,92%
 • Tlak: 1 019,62 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 102,83 μg/m3
 • PM 2,5: 40,11 μg/m3
 • Teplota: -5,00 °C
 • Vlhkosť: 66,14%
 • Tlak: 1 019,25 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 28,46 μg/m3
 • PM 2,5: 12,10 μg/m3
 • Teplota: 1,48 °C
 • Vlhkosť: 61,98%
 • Tlak: 1 008,25 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 35,70 μg/m3
 • PM 2,5: 17,01 μg/m3
 • Teplota: 4,40 °C
 • Vlhkosť: 63,99%
 • Tlak: 997,23 pa