Monitoring kvality vzduchu v Bratislave

Senzory sú rozmiestnené v rôznych lokalitách v meste a poskytujú každých 5 minút meranie prachových častíc PM 2,5 a PM 10, teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu.

Ročný priemer PM 2,5
Nesmie prekročiť limit 10 μg/m3

8,60

Ročný priemer PM 10
Nesmie prekročiť limit 20 μg/m3

16,46

24 hodinový priemer PM 2,5
Nesmie prekročiť limit 25 μg/m3

3,55

24 hodinový priemer PM 10
Nesmie prekročiť limit 50 μg/m3

5,79

Podľa štandardov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nesmie:

Kvalita vzduchu podľa lokalít

Karadžičova/Záhradnícka (2) 16421227

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 3,75 μg/m3
 • PM 2,5: 2,28 μg/m3
 • Teplota: 24,89 °C
 • Vlhkosť: 48,80%
 • Tlak: 990,61 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 5,31 μg/m3
 • PM 2,5: 3,04 μg/m3
 • Teplota: 22,42 °C
 • Vlhkosť: 48,42%
 • Tlak: 992,47 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 6,02 μg/m3
 • PM 2,5: 3,07 μg/m3
 • Teplota: 21,32 °C
 • Vlhkosť: 50,08%
 • Tlak: 993,15 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 6,94 μg/m3
 • PM 2,5: 3,78 μg/m3
 • Teplota: 21,29 °C
 • Vlhkosť: 52,19%
 • Tlak: 994,32 pa

Krakovská 1 7961188

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 4,05 μg/m3
 • PM 2,5: 2,53 μg/m3
 • Teplota: 22,00 °C
 • Vlhkosť: 84,70%

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 5,08 μg/m3
 • PM 2,5: 3,66 μg/m3
 • Teplota: 22,47 °C
 • Vlhkosť: 74,11%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 6,53 μg/m3
 • PM 2,5: 4,22 μg/m3
 • Teplota: 11,74 °C
 • Vlhkosť: 41,95%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 7,14 μg/m3
 • PM 2,5: 5,10 μg/m3
 • Teplota: 18,47 °C
 • Vlhkosť: 71,69%

Páričkova 13 (Nivy) 7236237

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 5,78 μg/m3
 • PM 2,5: 3,80 μg/m3
 • Teplota: 23,51 °C
 • Tlak: 992,26 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 7,02 μg/m3
 • PM 2,5: 4,48 μg/m3
 • Teplota: 23,41 °C
 • Tlak: 994,13 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 6,89 μg/m3
 • PM 2,5: 3,95 μg/m3
 • Teplota: 21,26 °C
 • Tlak: 994,84 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 7,71 μg/m3
 • PM 2,5: 4,95 μg/m3
 • Teplota: 21,31 °C
 • Tlak: 995,91 pa

Partizánska 2 2685825

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 4,95 μg/m3
 • PM 2,5: 2,25 μg/m3
 • Teplota: 28,43 °C
 • Tlak: 988,39 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 5,97 μg/m3
 • PM 2,5: 3,14 μg/m3
 • Teplota: 30,07 °C
 • Tlak: 990,24 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 6,98 μg/m3
 • PM 2,5: 3,26 μg/m3
 • Teplota: 26,48 °C
 • Tlak: 991,22 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 7,51 μg/m3
 • PM 2,5: 3,80 μg/m3
 • Teplota: 27,26 °C
 • Tlak: 992,33 pa

Ružová dolina 1844542

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 1,67 μg/m3
 • PM 2,5: 1,52 μg/m3
 • Teplota: 24,54 °C
 • Vlhkosť: 63,70%
 • Tlak: 991,00 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 3,87 μg/m3
 • PM 2,5: 2,47 μg/m3
 • Teplota: 22,46 °C
 • Vlhkosť: 64,64%
 • Tlak: 992,86 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 4,43 μg/m3
 • PM 2,5: 2,40 μg/m3
 • Teplota: 20,81 °C
 • Vlhkosť: 69,91%
 • Tlak: 993,47 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 4,65 μg/m3
 • PM 2,5: 2,91 μg/m3
 • Teplota: 21,46 °C
 • Vlhkosť: 73,57%
 • Tlak: 994,02 pa

Šancová 56 (pri YMCA) 7961882

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 4,68 μg/m3
 • PM 2,5: 3,70 μg/m3
 • Teplota: 22,74 °C
 • Vlhkosť: 59,12%
 • Tlak: 988,41 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 7,20 μg/m3
 • PM 2,5: 4,53 μg/m3
 • Teplota: 23,04 °C
 • Vlhkosť: 51,24%
 • Tlak: 989,96 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 10,57 μg/m3
 • PM 2,5: 5,75 μg/m3
 • Teplota: 21,79 °C
 • Vlhkosť: 54,89%
 • Tlak: 990,75 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 11,19 μg/m3
 • PM 2,5: 6,56 μg/m3
 • Teplota: 21,26 °C
 • Vlhkosť: 57,62%
 • Tlak: 992,00 pa