Monitoring kvality vzduchu v Bratislave

Senzory sú rozmiestnené v rôznych lokalitách v meste a poskytujú každých 5 minút meranie prachových častíc PM 2,5 a PM 10, teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu.

Ročný priemer PM 2,5
Nesmie prekročiť limit 10 μg/m3

9,19

Ročný priemer PM 10
Nesmie prekročiť limit 20 μg/m3

16,85

24 hodinový priemer PM 2,5
Nesmie prekročiť limit 25 μg/m3

9,46

24 hodinový priemer PM 10
Nesmie prekročiť limit 50 μg/m3

16,46

Podľa štandardov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nesmie:

Kvalita vzduchu podľa lokalít

Neuvedená lokalita 16059634

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 15,03 μg/m3
 • PM 2,5: 9,07 μg/m3
 • Teplota: 3,15 °C
 • Vlhkosť: 79,21%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 27,11 μg/m3
 • PM 2,5: 14,58 μg/m3
 • Teplota: 2,26 °C
 • Vlhkosť: 88,20%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 29,18 μg/m3
 • PM 2,5: 15,79 μg/m3
 • Teplota: 4,55 °C
 • Vlhkosť: 94,88%

Alešova 5 7235483

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 16,69 μg/m3
 • PM 2,5: 7,49 μg/m3

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 27,41 μg/m3
 • PM 2,5: 11,19 μg/m3

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 31,74 μg/m3
 • PM 2,5: 13,16 μg/m3

Ivánka pri Dunaji 426405

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 17,15 μg/m3
 • PM 2,5: 8,90 μg/m3

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 27,28 μg/m3
 • PM 2,5: 13,25 μg/m3

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 28,96 μg/m3
 • PM 2,5: 14,44 μg/m3

Karadžičova/Záhradnícka (2) 16421227

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 21,38 μg/m3
 • PM 2,5: 11,88 μg/m3
 • Teplota: 6,98 °C
 • Vlhkosť: 51,00%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 34,40 μg/m3
 • PM 2,5: 17,22 μg/m3
 • Teplota: 5,76 °C
 • Vlhkosť: 55,12%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 36,36 μg/m3
 • PM 2,5: 17,99 μg/m3
 • Teplota: 7,58 °C
 • Vlhkosť: 63,37%

Krakovská 1 7961188

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 16,14 μg/m3
 • PM 2,5: 12,67 μg/m3
 • Teplota: 3,53 °C
 • Vlhkosť: 67,13%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 37,03 μg/m3
 • PM 2,5: 20,83 μg/m3
 • Teplota: 3,01 °C
 • Vlhkosť: 74,48%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 44,03 μg/m3
 • PM 2,5: 23,23 μg/m3
 • Teplota: 5,34 °C
 • Vlhkosť: 85,34%

Páričkova 13 (Nivy) 7236237

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 13,17 μg/m3
 • PM 2,5: 5,22 μg/m3
 • Teplota: 4,39 °C
 • Vlhkosť: 72,86%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 21,70 μg/m3
 • PM 2,5: 8,10 μg/m3
 • Teplota: 4,17 °C
 • Vlhkosť: 81,95%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 22,61 μg/m3
 • PM 2,5: 8,77 μg/m3
 • Teplota: 6,32 °C
 • Vlhkosť: 92,89%

Partizánska 2 2685825

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 22,83 μg/m3
 • PM 2,5: 12,21 μg/m3
 • Teplota: 4,00 °C
 • Vlhkosť: 61,39%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 39,23 μg/m3
 • PM 2,5: 18,36 μg/m3
 • Teplota: 3,58 °C
 • Vlhkosť: 64,99%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 42,17 μg/m3
 • PM 2,5: 19,81 μg/m3
 • Teplota: 6,13 °C
 • Vlhkosť: 69,84%

Podjavorinská 7 7233063

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 23,45 μg/m3
 • PM 2,5: 12,23 μg/m3
 • Teplota: 4,27 °C
 • Vlhkosť: 70,96%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 45,37 μg/m3
 • PM 2,5: 18,48 μg/m3
 • Teplota: 3,56 °C
 • Vlhkosť: 75,93%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 52,96 μg/m3
 • PM 2,5: 20,38 μg/m3
 • Teplota: 6,13 °C
 • Vlhkosť: 81,79%

Ružová dolina 1844542

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 15,76 μg/m3
 • PM 2,5: 11,56 μg/m3
 • Teplota: 4,47 °C
 • Vlhkosť: 73,91%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 29,00 μg/m3
 • PM 2,5: 19,18 μg/m3
 • Teplota: 4,16 °C
 • Vlhkosť: 76,82%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 31,19 μg/m3
 • PM 2,5: 19,44 μg/m3
 • Teplota: 6,30 °C
 • Vlhkosť: 84,67%

Šancová 90 (pri Račianskom mýte) 7226177

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 15,76 μg/m3
 • PM 2,5: 10,20 μg/m3
 • Teplota: 6,20 °C
 • Vlhkosť: 65,00%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 30,53 μg/m3
 • PM 2,5: 16,44 μg/m3
 • Teplota: 5,85 °C
 • Vlhkosť: 69,99%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 31,61 μg/m3
 • PM 2,5: 18,49 μg/m3
 • Teplota: 7,94 °C
 • Vlhkosť: 79,00%

Vajnorská 20 7963083

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 13,52 μg/m3
 • PM 2,5: 9,75 μg/m3
 • Teplota: 4,42 °C
 • Vlhkosť: 58,70%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 24,83 μg/m3
 • PM 2,5: 15,58 μg/m3
 • Teplota: 3,99 °C
 • Vlhkosť: 62,75%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 27,08 μg/m3
 • PM 2,5: 17,63 μg/m3
 • Teplota: 6,55 °C
 • Vlhkosť: 69,04%