Monitoring kvality vzduchu v Bratislave

Senzory sú rozmiestnené v rôznych lokalitách v meste a poskytujú každých 5 minút meranie prachových častíc PM 2,5 a PM 10, teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu.

Ročný priemer PM 2,5
Nesmie prekročiť limit 10 μg/m3

9,88

Ročný priemer PM 10
Nesmie prekročiť limit 20 μg/m3

16,47

24 hodinový priemer PM 2,5
Nesmie prekročiť limit 25 μg/m3

8,66

24 hodinový priemer PM 10
Nesmie prekročiť limit 50 μg/m3

13,07

Podľa štandardov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nesmie:

Kvalita vzduchu podľa lokalít

Ivanka pri Dunaji 426405

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 10,60 μg/m3
 • PM 2,5: 5,30 μg/m3

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 7,70 μg/m3
 • PM 2,5: 3,89 μg/m3

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 7,39 μg/m3
 • PM 2,5: 4,45 μg/m3

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 10,00 μg/m3
 • PM 2,5: 6,88 μg/m3

Karadžičova/Záhradnícka (2) 16421227

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 15,68 μg/m3
 • PM 2,5: 8,48 μg/m3
 • Teplota: 24,72 °C
 • Vlhkosť: 40,10%
 • Tlak: 998,26 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 9,68 μg/m3
 • PM 2,5: 4,50 μg/m3
 • Teplota: 26,40 °C
 • Vlhkosť: 32,49%
 • Tlak: 999,02 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 8,21 μg/m3
 • PM 2,5: 4,36 μg/m3
 • Teplota: 23,29 °C
 • Vlhkosť: 34,97%
 • Tlak: 1 000,06 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 9,94 μg/m3
 • PM 2,5: 6,18 μg/m3
 • Teplota: 18,14 °C
 • Vlhkosť: 29,76%
 • Tlak: 999,66 pa

Krakovská 1 7961188

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 5,63 μg/m3
 • PM 2,5: 4,00 μg/m3
 • Teplota: 21,30 °C
 • Vlhkosť: 54,90%

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 7,60 μg/m3
 • PM 2,5: 3,55 μg/m3
 • Teplota: 24,98 °C
 • Vlhkosť: 43,90%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 7,13 μg/m3
 • PM 2,5: 4,13 μg/m3
 • Teplota: 23,92 °C
 • Vlhkosť: 53,87%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 9,43 μg/m3
 • PM 2,5: 7,17 μg/m3
 • Teplota: 18,21 °C
 • Vlhkosť: 58,06%

Palisády 53 7234520

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 8,65 μg/m3
 • PM 2,5: 4,43 μg/m3
 • Teplota: 23,70 °C
 • Vlhkosť: 64,20%

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 9,34 μg/m3
 • PM 2,5: 3,98 μg/m3
 • Teplota: 27,59 °C
 • Vlhkosť: 46,74%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 7,56 μg/m3
 • PM 2,5: 3,88 μg/m3
 • Teplota: 26,74 °C
 • Vlhkosť: 59,71%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 9,38 μg/m3
 • PM 2,5: 6,06 μg/m3
 • Teplota: 19,78 °C
 • Vlhkosť: 67,56%

Páričkova 13 (Nivy) 7236237

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 16,50 μg/m3
 • PM 2,5: 8,15 μg/m3
 • Teplota: 22,55 °C
 • Tlak: 1 000,68 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 9,46 μg/m3
 • PM 2,5: 4,90 μg/m3
 • Teplota: 22,86 °C
 • Tlak: 1 002,12 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 8,43 μg/m3
 • PM 2,5: 5,08 μg/m3
 • Teplota: 22,98 °C
 • Tlak: 1 002,57 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 11,47 μg/m3
 • PM 2,5: 8,07 μg/m3
 • Teplota: 17,49 °C
 • Tlak: 1 001,06 pa

Partizánska 2 2685825

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 10,50 μg/m3
 • PM 2,5: 3,33 μg/m3
 • Teplota: 23,10 °C
 • Vlhkosť: 48,70%

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 9,45 μg/m3
 • PM 2,5: 3,56 μg/m3
 • Teplota: 27,75 °C
 • Vlhkosť: 37,37%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 9,69 μg/m3
 • PM 2,5: 4,02 μg/m3
 • Teplota: 26,07 °C
 • Vlhkosť: 44,72%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 11,79 μg/m3
 • PM 2,5: 6,70 μg/m3
 • Teplota: 20,02 °C
 • Vlhkosť: 47,51%

Riazanská 2 (2) 16059634

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 283,92 μg/m3
 • PM 2,5: 270,42 μg/m3
 • Teplota: 23,07 °C
 • Vlhkosť: 31,93%
 • Tlak: 1 000,44 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 59,19 μg/m3
 • PM 2,5: 55,76 μg/m3
 • Teplota: 30,87 °C
 • Vlhkosť: 23,45%
 • Tlak: 1 001,56 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 47,04 μg/m3
 • PM 2,5: 44,50 μg/m3
 • Teplota: 28,39 °C
 • Vlhkosť: 28,23%
 • Tlak: 1 001,65 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 40,63 μg/m3
 • PM 2,5: 38,45 μg/m3
 • Teplota: 22,01 °C
 • Vlhkosť: 31,19%
 • Tlak: 1 000,88 pa

Ružová dolina 1844542

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 14,57 μg/m3
 • PM 2,5: 12,40 μg/m3
 • Teplota: 22,91 °C
 • Vlhkosť: 59,80%
 • Tlak: 998,53 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 6,65 μg/m3
 • PM 2,5: 2,76 μg/m3
 • Teplota: 22,90 °C
 • Vlhkosť: 50,34%
 • Tlak: 999,85 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 6,29 μg/m3
 • PM 2,5: 3,38 μg/m3
 • Teplota: 22,24 °C
 • Vlhkosť: 60,59%
 • Tlak: 1 000,30 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 7,86 μg/m3
 • PM 2,5: 5,73 μg/m3
 • Teplota: 17,63 °C
 • Vlhkosť: 63,72%
 • Tlak: 998,61 pa

Vajnorská 20 7963083

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 12,10 μg/m3
 • PM 2,5: 4,68 μg/m3
 • Teplota: 26,20 °C
 • Vlhkosť: 40,60%

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 8,69 μg/m3
 • PM 2,5: 4,40 μg/m3
 • Teplota: 26,15 °C
 • Vlhkosť: 36,89%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 7,58 μg/m3
 • PM 2,5: 4,37 μg/m3
 • Teplota: 24,81 °C
 • Vlhkosť: 41,71%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 8,78 μg/m3
 • PM 2,5: 6,42 μg/m3
 • Teplota: 19,37 °C
 • Vlhkosť: 44,82%