Monitoring kvality vzduchu v Bratislave

Senzory sú rozmiestnené v rôznych lokalitách v meste a poskytujú každých 5 minút meranie prachových častíc PM 2,5 a PM 10, teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu.

Ročný priemer PM 2,5
Nesmie prekročiť limit 10 μg/m3

9,54

Ročný priemer PM 10
Nesmie prekročiť limit 20 μg/m3

18,37

24 hodinový priemer PM 2,5
Nesmie prekročiť limit 25 μg/m3

2,66

24 hodinový priemer PM 10
Nesmie prekročiť limit 50 μg/m3

5,97

Podľa štandardov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nesmie:

Kvalita vzduchu podľa lokalít

Ivanka pri Dunaji 426405

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 8,15 μg/m3
 • PM 2,5: 2,83 μg/m3

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 7,65 μg/m3
 • PM 2,5: 3,80 μg/m3

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 8,42 μg/m3
 • PM 2,5: 4,43 μg/m3

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 15,14 μg/m3
 • PM 2,5: 7,28 μg/m3

Karadžičova/Záhradnícka (2) 16421227

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 4,87 μg/m3
 • PM 2,5: 1,99 μg/m3
 • Teplota: 5,40 °C
 • Vlhkosť: 27,94%
 • Tlak: 1 005,97 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 6,72 μg/m3
 • PM 2,5: 3,67 μg/m3
 • Teplota: 13,75 °C
 • Vlhkosť: 37,79%
 • Tlak: 992,40 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 15,46 μg/m3
 • PM 2,5: 8,12 μg/m3
 • Teplota: 12,63 °C
 • Vlhkosť: 37,55%
 • Tlak: 995,79 pa

Krakovská 1 7961188

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 1,90 μg/m3
 • PM 2,5: 1,80 μg/m3
 • Teplota: 8,40 °C
 • Vlhkosť: 59,00%

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 2,98 μg/m3
 • PM 2,5: 1,81 μg/m3
 • Teplota: 7,56 °C
 • Vlhkosť: 49,23%

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 2,76 μg/m3
 • PM 2,5: 1,79 μg/m3
 • Teplota: 10,98 °C
 • Vlhkosť: 62,40%

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 8,54 μg/m3
 • PM 2,5: 4,98 μg/m3
 • Teplota: 9,44 °C
 • Vlhkosť: 59,28%

Páričkova 13 (Nivy) 7236237

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 3,60 μg/m3
 • PM 2,5: 1,92 μg/m3
 • Teplota: 9,54 °C
 • Tlak: 1 004,16 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 5,88 μg/m3
 • PM 2,5: 2,62 μg/m3
 • Teplota: 7,94 °C
 • Tlak: 1 006,32 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 7,74 μg/m3
 • PM 2,5: 4,72 μg/m3
 • Teplota: 12,01 °C
 • Tlak: 995,89 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 14,18 μg/m3
 • PM 2,5: 8,11 μg/m3
 • Teplota: 10,25 °C
 • Tlak: 995,84 pa

Partizánska 2 2685825

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 7,07 μg/m3
 • PM 2,5: 2,30 μg/m3
 • Teplota: 12,29 °C
 • Vlhkosť: 52,70%
 • Tlak: 1 000,27 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 5,95 μg/m3
 • PM 2,5: 2,68 μg/m3
 • Teplota: 11,10 °C
 • Vlhkosť: 46,25%
 • Tlak: 1 002,50 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 8,20 μg/m3
 • PM 2,5: 4,27 μg/m3
 • Teplota: 16,25 °C
 • Vlhkosť: 52,61%
 • Tlak: 992,00 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 14,63 μg/m3
 • PM 2,5: 7,30 μg/m3
 • Teplota: 14,99 °C
 • Vlhkosť: 51,38%
 • Tlak: 992,01 pa

Ružová dolina 1844542

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 1,13 μg/m3
 • PM 2,5: 1,00 μg/m3
 • Teplota: 11,48 °C
 • Vlhkosť: 57,30%
 • Tlak: 1 002,51 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 4,26 μg/m3
 • PM 2,5: 1,81 μg/m3
 • Teplota: 9,54 °C
 • Vlhkosť: 50,93%
 • Tlak: 1 004,82 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 5,21 μg/m3
 • PM 2,5: 3,16 μg/m3
 • Teplota: 13,93 °C
 • Vlhkosť: 58,95%
 • Tlak: 994,07 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 10,58 μg/m3
 • PM 2,5: 6,09 μg/m3
 • Teplota: 12,42 °C
 • Vlhkosť: 58,23%
 • Tlak: 994,10 pa

Šancová 56 (pri YMCA) 7961882

Aktuálne hodnoty

 • PM 10: 7,13 μg/m3
 • PM 2,5: 2,50 μg/m3
 • Teplota: 9,18 °C
 • Vlhkosť: 51,95%
 • Tlak: 999,44 pa

Dnešné hodnoty

 • PM 10: 7,67 μg/m3
 • PM 2,5: 2,92 μg/m3
 • Teplota: 7,81 °C
 • Vlhkosť: 43,24%
 • Tlak: 1 001,73 pa

Týždenné hodnoty

 • PM 10: 9,42 μg/m3
 • PM 2,5: 4,69 μg/m3
 • Teplota: 11,76 °C
 • Vlhkosť: 48,68%
 • Tlak: 991,26 pa

Mesačné hodnoty

 • PM 10: 20,96 μg/m3
 • PM 2,5: 10,31 μg/m3
 • Teplota: 9,57 °C
 • Vlhkosť: 48,33%
 • Tlak: 991,18 pa